โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 15 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 15 ราย

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

อ่านข่าวต้นฉบับ: โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 15 ราย

ข่าวงาน
Author: ข่าวงาน

Freelance Job online

About Author

Freelance Job online