เทศบาลแม่สอดประกาศปิด 11 โรงเรียน 5 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม

เทศบาลแม่สอดประกาศปิด 11 โรงเรียน 8-12 ก.พ. หลังพบผู้ติดเขื้อโควิดเพิ่มทุกวัน ห่วงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา

รายงานข่าวจากจังหวัดตากแจ้งว่า วันนี้(7ก.พ.64) นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้ลงนามในประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสรุปว่า

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอำเภอแม่สอดยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทางเทศบาลนครแม่สอดตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครทั้ง 11 แห่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด เทศบาลนครแม่สอดขอแจ้งให้ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2664

เทศบาลแม่สอดประกาศปิดโรงเรียน

อ่านข่าวต้นฉบับ: เทศบาลแม่สอดประกาศปิด 11 โรงเรียน 5 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม

ข่าวงาน
Author: ข่าวงาน

Freelance Job online

About Author

Freelance Job online