เช็คเลย! ประกาศ กทม. ปิดสถานที่เสี่ยงระบาด “โควิด” เพิ่มอาบอบนวดเริ่มพรุ่งนี้

กทม.ออกประกาศ ฉบับที่ 14 คุมการแพร่ระบาดโควิด ปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม 5 ประเภท รวมอาบอบนวด คุมเข้มโรงหนัง โรงละคร โรงมหรสพ ร้านอาหาร ร้านเหล้า มีผล29 ธ.ค. -4 ม.ค.64

เมื่อเวลา 20.45 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2563 พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 14) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้แก่ 1.สนามม้า 2.สนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่ 3.สนามชนโคสนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน 4.สถานประกอบกิจการอาบอบนวดและ5.สถานบริการหรือสถานประกอบการการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ

นอกจากนี้ยังให้โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ สถานที่ที่จำหน่ายอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด

หากมีผู้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากที่พักอาศัย

ทั้งนี้ประกาศฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อ่านข่าวต้นฉบับ: เช็คเลย! ประกาศ กทม. ปิดสถานที่เสี่ยงระบาด “โควิด” เพิ่มอาบอบนวดเริ่มพรุ่งนี้

ข่าวงาน
Author: ข่าวงาน

Freelance Job online

About Author

Freelance Job online