สขค.จับตา Shopee กรณีเปลี่ยนนโยบายการจัดส่งสินค้า อาจเข้าข่ายมีอำนาจเหนือตลาด และมีโทษทางอาญา

จากกรณีที่ Shopee (ช้อปปี้) อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดส่งสินค้าไปตั้งแต่เมื่อก่อนหน้านี้ ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายบนแฟลตฟอร์มอย่างมาก ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้เข้าตรวจสอบ ระบุหากพบทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมจะมีโทษทางอาญา

นโยบายการจัดส่งสินค้าใหม่ กระทบทั้งผู้ซื้อและซื้อขาย

Shopee ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดส่งสินค้าใหม่ โดยทางบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวิธีการจัดส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มให้เองโดยอัตโนมัติ ลูกค้าไม่สามารถเลือกเองได้ จึงไม่ได้รับความสะดวกเหมือนที่ผ่านมา รวมถึงมีค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งที่สูงขึ้น จนนำผลกระทบไปสู่ร้านค้าต่าง ๆ ที่อาจขายสินค้าได้น้อยลง

สขค.ระบุ อาจเข้าข่ายมีอำนาจเหนือตลาด

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวว่า การกระทำของ Shopee ในครั้งนี้ อาจเป็นการกำหนดเงื่อนไขในการจำกัดการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 กรณีเป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ จะมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด หรือทั้งจำทั้งปรับ

หรือกรณีเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น จะมีโทษทางปกครองปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด

สขค.กำลังเข้าตรวจสอบ ถ้าผิดจริง จะดำเนินการตามกฎหมาย

ทางสำนักงานแข่งขันทางการค้าได้แจ้งว่า จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวของ Shopee รวมทั้งจะกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซรายอื่นด้วยเช่นกัน หากพบมีการกระทำความผิดจริง จะดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัดแน่นอน

พร้อมกันนี้ สำนักงานแข่งขันทางการค้าก็ได้ฝากแจ้งไปยังพ่อค้าและแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมว่า สามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้ที่ โทร 02-1995444 หรือทางอีเมล info@otcc.or.th

 

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ

ข่าวงาน
Author: ข่าวงาน

Freelance Job online

About Author

Freelance Job online