นนทบุรี สั่งปิดวัดเล่งเน่ยยี่ 2 หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

นนทบุรี สั่งปิดวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ตั้วแต่ 25 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ แจงใช้สถานที่ของวัดสำหรับคุมไว้สังเกตอาการ

วันที่ 25 ธันวาคม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดนนทบุรี ประกาศคำสั่ง  ปิดวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 อำเภอบางบัวทอง ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง 8 มกราคม 2564 หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดในพื้นที่ และให้ใช้สถานที่ของวัดนี้ เป็นสถานที่สำหรับคุมไว้สังเกตอาการ

ทั้งนี้ จังหวัดจะดำเนินการตรวจหาเชื้อของผู้สัมผัสผู้ป่วย และบุคคลที่มีความเสี่ยงในสถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไปโดยเร็ว

อ่านข่าวต้นฉบับ: นนทบุรี สั่งปิดวัดเล่งเน่ยยี่ 2 หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

ข่าวงาน
Author: ข่าวงาน

Freelance Job online

About Author

Freelance Job online