ธนาคารกรุงไทยแจ้ง “แอปเป๋าตัง” ใช้งานได้แล้ว

“เป๋าตัง” ใช้งานได้แล้ว หลังกรุงไทยปรับปรุงระบบ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ขณะนี้ระบบแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว ภายหลังจาก แจ้งปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้รองรับกับจำนวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เป็นจำนวนมาก

อ่านข่าวต้นฉบับ: ธนาคารกรุงไทยแจ้ง “แอปเป๋าตัง” ใช้งานได้แล้ว

ข่าวงาน
Author: ข่าวงาน

Freelance Job online

About Author

Freelance Job online