ชัยนาท ประกาศ ผู้เดินทางมาจาก 38 จังหวัด ต้องกักตัว 14 วัน

ชัยนาท ออกมาตรการเข้ม ผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวัง ต้องกักตัว 14 วัน

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ประกาศจังหวัดชัยนาท ล่าสุด กำหนดมาตรการเดินทางเข้าออก จ.ชัยนาท สำหรับบุคคลในพื้นที่และบุคคลนอกพื้นที่ โดยแบ่งตามพื้นที่ควบคุมสุงสุด ถึงเฝ้าระวัง ตามลำดับ โดยผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดง จังหวัด สมุทรสาคร และจังหวัด ระยอง ต้องกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน พร้อมตรวจหาเชื้อทุกราย โดยมาตรการ มีดังนี้

อ่านข่าวต้นฉบับ: ชัยนาท ประกาศ ผู้เดินทางมาจาก 38 จังหวัด ต้องกักตัว 14 วัน

ข่าวงาน
Author: ข่าวงาน

Freelance Job online

About Author

Freelance Job online