กทม. เลื่อนเก็บค่าตั๋ว “รถไฟฟ้าสายสีเขียว” ตลอดสาย 104 บาท ออกไปไม่มีกำหนด

กทม.เลื่อนเก็บค่าโดยสารสายสีเขียวอัตรา 15-104 บาท ออกไปก่อน ลดภาระ ผลกระทบของประชาชนโควิด-19

วันที่8ก.พ.2564 เวลา 22.30 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการกำหนดค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวโดยระบุว่าตามที่ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 15 ม.ค.2564จัดเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในอัตราไม่เกิน 104 บาทตลอดสายตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.2564 เป็นต้นไป นั้น

กทม.ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้พิจารณาทบทวนอัตราค่าโดยสารต่ำประกาศโดยให้คำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและภาระของก็ทำมอให้เกิดความเหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19โดยร่วมหารือแนวทางในการดำเนินการกับสภาก็ทำมอเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในข้อสี่แห่งข้อบัญญัติก็ทอมอเรื่องค่าบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 2552 จึงให้เลื่อนการจัดเก็บค่าโดยสารตามประกาศดังกล่าวออกไปก่อน

อ่านข่าวต้นฉบับ: กทม. เลื่อนเก็บค่าตั๋ว “รถไฟฟ้าสายสีเขียว” ตลอดสาย 104 บาท ออกไปไม่มีกำหนด

ข่าวงาน
Author: ข่าวงาน

Freelance Job online

About Author

Freelance Job online