กทม. สั่งปิด สถานรับเลี้ยงเด็ก-ศูนย์เด็กเล็ก “บางบอน-ภาษีเจริญ-หนองแขม” เริ่ม 3 ก.พ.

ด่วน! กทม. สั่งปิด”สถานรับเลี้ยงเด็ก-ศูนย์เด็กเล็ก” เขต “บางบอน-ภาษีเจริญ-หนองแขม”เริ่ม 3 ก.พ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564 เวลา 20.04 น.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนามในประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 19)

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ประกอบข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ.ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 15, 16 และ 18) และความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. จึงสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติม 2 แห่ง ดังนี้

1.สถานรับเลี้ยงเด็กในเขตบางบอน ภาษีเจริญ และหนองแขม (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียนในเขตบางบอน และหนองแขม

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. เป็นต้นไป

อ่านข่าวต้นฉบับ: กทม. สั่งปิด สถานรับเลี้ยงเด็ก-ศูนย์เด็กเล็ก “บางบอน-ภาษีเจริญ-หนองแขม” เริ่ม 3 ก.พ.

ข่าวงาน
Author: ข่าวงาน

Freelance Job online

About Author

Freelance Job online